„На източния бряг на Европа” е фестивал за рекламни видеопродукции, представящи туристически дестинации от цял свят.

Темите на представените продукции обхващат всички видове туризъм: събитиен, спортен, селски, религиозен, рекреационен и балнео туризъм, културно-исторически, риболовен и ловен, екстремен, планински и морски, екотуризъм и др. 

Мисията на фестивала на туристическия филм „На Източния Бряг на Европа”  е да промотира професионалната филмова туристическа продукция, да стимулира продуцирането на такава продукция и да популяризира водещите тенденции в полето на модерната аудио-визуална култура, в унисон с критериите и нуждите на бизнеса.

Следвайки тази мисия, фестивалът комбинира няколко линии на дейности. В основата е състезателната програма, която включва пет секции и представя селектирани продукции на туристическа тематика, създадени не по-рано от три години назад със зададени технически параметри и продължителност за всяка категория.

„На източния бряг на Европа” е фестивал за продуценти. Как да изпратите продукция за участие можете да разберете на нашия сайт: http://tourfilm-bg.com/

Основните цели на фестивала са:

  • да представи пред широката публика филми и продукции за туристически продукти и дестинации;

  • да се стимулира инвестирането в туристическа реклама на културно – историческото наследство;

  • да показва добрите практики и промотира най-новите тенденции в туристическото филмопроизводство;

  • да развива интерес у туристическия бизнес и продуцентските компании към туристически филмови продукти;

  • да окуражи професионалистите от филмовата индустрия към насоченост и специализация в туристическото филмопроизводство;

  • да създава условия за високоефективна рекламна насоченост.