Изследвания посочват, че 85% от потребителите предпочитат да се идентифицират с компании, предлагащи био или „зелени” продукти/услуги. Зелената реклама е изключителен начин компанията, продуктът или услугата Ви да влязат в общественото полезрение с положителен заряд.

На едно по-основно ниво, зеленият маркетинг може да включва екологични рекламни продукти, изработени от рециклирани и рециклируеми материали, еко торбички, както и игри, викторини и събития, запознаващи с екологични практики и пр.

Зелената идея може да се използва за развиване и на по-оригинална маркетингова стратегия като изработването на зелена еко арт инсталация, брандирана с отличителни белези на клиента. Един такъв продукт привлича вниманието на широката публика и създава положителна настройка към рекламирания продукт/бизнес.

Bilboards 0000 anna garforth moss graffiti designboom 06 Bilboards 0001 3876195830 26482ccec1 z Bilboards 0002 topiary turf sofa