17150 NR64PT 0000 001CCA Ltd. е PR и рекламна агенция, специализирана в туристическата реклама, с над 15 години опит. Фирмата развива дейността си в 3 основни направления: информационни медии, реклама и организиране на събития. Компанията предлага както възможности за реклама в определено направление, така и индивидуални кампании във всички направления.

Рекламни стратегии се изготвят индивидуално, в зависимост от спецификите на конкретния бизнес, нуждите и целите на клиента.