17150 NR64PT 0008 009Криейтив, дизайн и изпълнение (изработване, печат, публикуване, подаръци, сувенири)

Изработване на рекламни визии / ПР материали и публикуването им в печатни издания с национално, регионално или местно разпространение. Дизайнерското изпълнение на проектите за публикуване е съобразено както с рекламния стил на рекламодателя и аудиторията, така и с техническите изисквания на всяка отделна медия.

Добрата рекламна визия привлича вниманието и интереса на публиката и често сама по себе си е основание за решението на потенциалните посетители да дойдат на събитието. CCA Ltd. разполага с професионален дизайнерски екип, изработващ уникална визия за всяки клиент.

Изработване на индивидуални печатни рекламни продукти – информационни бюлетини, плакати, флаери, брошури, табели и др. Креативността на дизайнерите и оформителите на рекламните материали позволява създаване на оригинални визии и форми. 

Предлагаме и изработка на видео-реклама и тираж със запис на различни магнитни носители.  

Добрата рекламна визия привлича вниманието и интереса на публиката и често сама по себе си е основание за решението на потенциалните посетители да дойдат на събитието. CCA Ltd. разполага с професионален дизайнерски екип, изработващ уникална визия за всяки клиент.