17150 NR64PT 0010 011Рекламни и комуникационни стратегии

Анализ на рекламните цели и подбор на подходящи медийни платформи за реализация.

Изготвяне на индивидуален медиен план и бюджет според спецификата на бизнеса и изискванията на клиента, подготовка на препоръчителни медийни пакети. Работа с визия на клиента или изготвяне на оригинални проекти за карета в печатни медии, банери за онлайн медии, дизайн на визия за външна реклама. Разработване на концепция за радио и телевизионна реклама и изготвяне на аудио и видео рекламни клипове.

Реклама под формата на спонсорство на събития по Южното Черноморие

Компанията организира културни и развлекателни събития, като всяко едно е специално разработено, за да постига индивидуалните цели на възложителя: промотиране на туристическа дестинация, на определен обект или продукт. Освен основната програма (културна или развлекателна), събитията са съпроводени и от анимационна програма, която да задържи вниманието на посетителите и да ги стимулира да се включат в различни активности, чрез които да се запознаят по-добре с обекта/продукта. Анимационната програма обичайно включва забавни приключенски игри с награди, търсене на съкровище, решаване на загадки и др.

Външна реклама

Планиране на кампании за външна реклама за цялата страна. Използваме както собствена мрежа билбордове и мегабордове, така и работим с всякакъв тип позиции за аутдоор реклама.