Вирусният маркетинг (или вайръл маркетинг) е похват за популяризиране на идеи, продукти и услуги. Терминът идва от английски – viral, което означава популярен, разпространен. Благодарение на социалните мрежи този похват става все по-широко използван и носи все по-добри резултати. В него се разчита на доброволното и индивидуално разпространение на информацията от крайния заинтересован потребител като посредством него се достига дo все по-широк и по-широк кръг от заинтересовани лица.

За целите на кампанията се прави проучване на таргет групата, чието внимание се търси, и се създава атрактивно съдържание, представящо обекта, като може да става въпрос за видео, текст, визуализации и т.н., в зависимост от спецификата на кампанията и съответната желана аудитория. Това съдържание трябва да привлече интереса на аудиторията и да се разпространи между представителите на таргет групата от човек на човек, като обикновено за кратко време се достига до голям брой хора – от там и вирусен маркетинг.